Urakointi

Tarkkuuslevitys

110€/h + alv

Kuivalannan ja maanparannusaineiden levitys Jeantil EVR 16-12 EPAN 5 tarkkuuslevittimellä. Voidaan levittää niin kuivalantaa kuin maanparannusaineita kuten maanparannuskuitua. Vaunun tilavuus on 18 kuutiota. Olemme varustaneen vaunun suurilla matalapaine renkailla jolloin pintapaine pysyy alhaisena ja traktorissa on käytössä gps järjestelmä jolloin saadaan työ tehtyä  mahdollisimman tarkasti.

Voidaan levittää myös nurmelle, koska Jeantil EPAN 5 tarkkuuslevitin täyttää nurmenlevitysnormit.

Kivien keruu

100€/h + alv

Kivienkeruuta Kivi-Pekka 6 kivenkeruukoneella. Koneen työleveys on 6 metriä ja sillä voidaan kerätä kivet ja puuaines pois pelloilta. Kivet kerätään ennen kylvöä, kun pelto on äestetty. On myös  mahdollista kerätä kylvön jälkeen, jos paljon pintakiviä. Tällä ehkäistään muiden peltotyökoneiden rikkoutumista. Uudispelloilla ja ojamaissa voi olla suuriakin kiviä, mikä ei ole ongelma koneelle, sillä Kivi-Pekkaan menee jopa 50 cm halkaisijaltaan oleva kivi.

Kerätyt kivet voidaan kipata pellon reunalle haluttuun paikkaan tai suoraan perävaunuun. Suurin mahdollinen kippauskorkeus on 2,35 metriä.

Kasvuston murskaus

50 - 55€/tunti + alv

Laadukkaalla Perfect murskaimella erinäisten kasvustojen murskausta. Sopii hyvin kesantojen, peltojen reunojen tai teiden reunojen murskaamiseen. Myös laitumien puhdistusmurskaus onnistuu hyvin. Koneen työleveys on 2,4 metriä ja sen ulottuvuus on hyvä. Yltää jopa 4,15 metriin asti jolloin saadaan turvallisesti murskattua myös ojien päältä.,

Kesantojen ja laitumien murskaus hinta 50€/tunti + alv
Ojien, pellon- ja teiden reunojen murskaus 55€/tunti + alv

Paalaus

Paalausurakointia tehdään Kuhn VBP 3165 muuttuvakammioisella yhdistelmä koneella. Paalikoko voidaan valita portaattomasti välillä 80 – 160 cm. Koneen silppuri on 23-teräinen, joista voidaan valita käytettäväksi 0, 7, 11, 12 tai 23 terää. Halutessaan voidaan paalin loppu paalata ilman teriä, vaikka paali muuten tehtäisiin terien kanssa.

Paalin muovin käärintäkerrokset voidaan myös valita yhden kerroksen välein (5,6,7,8,9…). Käärinnässä käytetään 3D tekniikkaa, joka auttaa rehun säilyvyydessä ja paalit pysyvät paremmin ryhdissä. Paalit voidaan tiputtaa pellolle joko pystyyn tai nurin. Koneessa on leveät renkaat jolloin pellolle kohdistuva pintapaine jää pieneksi ja näin ollen myös märkinä
syksyinä paalaus onnistuu hyvin.

Muovin kääriminen vain kehän ympäri onnistuu myös. Esim. jos tehdään kuivaa heinää tai olkea ja on sateen uhka tai ei ehditä kerätä paaleja pois voidaan muovittaa paalin kehä jolloin paalit eivät kastu. Hinta vaihtelee paalattavan materiaalin, paalikoon ja itse tuotujen paalaus tarvikkeiden mukaa

Hintaesimerkkejä

  • Säilörehun paalaus ja käärintä 140cm 12,5€/paali +alv sisältäen verkko ja 6 kerrosta muovia
  • Heinän ja oljen paalaus 160cm 8,0€/paali +alv sisältäen verkko

Suon jyrsintä

110€/h + alv

Uudispeltojen, soiden ja vastaavien alueiden jyrsintää. Käytämme Suomalaisten valmistamaa Mericrusher jyrsintä, jossa on veitsiterät. Tämä soveltuu erinomaisesti kohteisiin, jossa on paljon puuainesta, menee paremmin silpuksi kuin tappiterillä. Voidaan jyrsiä myös alueita, jossa kannot vielä maassa kiinni tai villiintyneitä puutarhoja. Koneen työleveys on 2,5 metriä. Normaalisti  tehdään kaksi ajoa, jolloin saadaan hyvä työtulos.

Kuivikkeen silppuaminen

60€/h + alv

Paalien silppuaminen ja puhaltaminen Teagle Tomahawk paalisilppurilla. Voidaan silputa ja puhaltaa rehua, olkea, heinää, turvetta, kuituhamppua tai muuta kuivikkeena käytettävää materiaalia.  Tavara voidaan puhaltaa suoraan eläinten alle tai varastoon kasalle. Silppuri on erittäin tehokas eikä ole ongelma, vaikka olisi jäisiä paaleja. Silppuriin mahtuu kaksi 160cm halkaisijalta olevaa pyöröpaalia. Kone on varustettu hydraulisesti käännettävällä puhallustorvella jolloin puhalluksen suuntausta on helppo muuttaa haluttuun suuntaan.